جرئت تردید داشته باش!

مدرسهٔ مجازی فلسفه تردید

دوره‌ها

در حال ثبت نام

دوره‌ فکرورزی تابستانه مدرسۀ تردید

داستان حیات
مدرس:عرفان خسروی
نجوم مقدماتی
مدرس:سارا توده زارع
نویسندگی خلاق
مدرس:احمد اکبرپور
آشنایی با شاهنامه
مدرس:مرجان فولادوند
تماشا و تحلیل فیلم
مدرس:آسیه مزینانی

ثبت‌نام در دوره
در حال ثبت نام

فصل سوم دوره دیپلم تخصصی فلسفه سیاسی

در فصل سوم این دوره چهار درس ارائه شده است.

۱- ادبیات و سیاست
۲- دموکراسی و عرصه‌ی عمومی
۳- فلسفه‌ی سیاسی معاصر
۴-آزادی و سرکوب

ثبت نام در دوره
در حال ثبت نام

دوره‌های کوتاه‌مدت بهاره مدرسۀ تردید

ایدئولوژی و خشونت: پارادوکس روان شناسی
مدرس: نیما اورازانی

منطق کاربردی
مدرس: حسین بیات

ثبت‌نام در دوره

فصل پنجم دیپلم پایۀ فلسفه

در فصل پنجم این دوره چهار درس ارائه شده است.

۱- فلسفه‌های اگزیستانس؛ وجود انسانی، انتخاب و آزادی
۲- فلسفۀ ذهن؛ کندوکاوی در ماهیت ذهن، آگاهی و حیث التفاتی
۳- فلسفه در جهان انگلیسی‌زبان
۴- فلسفۀ دین؛ دین در ترازوی عقل

ثبت نام در دوره
در حال ثبت نام

دوره‌های کوتاه‌مدت زمستانۀ مدرسۀ تردید

پدیدارشناسی و هنر در پرتو اندیشه‌های رومن اینگاردن
مدرس: محمد امین خلیلیان
مبانی و آداب بحث و گفت‌وگو (2)
مدرس: حسین بیات
فلسفۀ روان‌شناسی (2)
مدرس: امیراحسان کرباسی‌زاده
فلسفۀ هیجان
مدرس:حسن حشمتی

ثبت‌نام در دوره

فصل دوم دوره دیپلم تخصصی فلسفه سیاسی

در فصل دوم این دوره چهار درس ارائه شده است.
۱- تاریخ فلسفه سیاسی رنسانس و دوره مدرن
۲- حق و قانون
۳- عدالت و برابری
۴- دولت،جامعه و قرارداد اجتماعی

ثبت نام در دوره
در حال ثبت‌نام

فصل چهارم دیپلم پایهٔ فلسفه

در فصل چهارم این دوره چهار درس ارائه شده است.
۱- معرفت‌شناسی؛ مواجهه با چالش شک‌گرایی
۲- فلسفهٔ علم؛ کنجکاوی دربارهٔ ماهیت علم
۳- فلسفهٔ معاصر اروپا؛ ایده‌های اساسی و زمینه‌های اجتماعی و فکری
۴- هرمنوتیک؛ تفسیر چگونه انجام می‌گیرد؟

ثبت‌نام در دوره
در حال ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت پاییزۀ مدرسۀ تردید

خود در آیینۀ دیگری
مدرس: راضیه زینلی
مبانی و آداب بحث و گفت‌وگو (۱)
مدرس: حسین بیات
فلسفۀ روان‌شناسی (دورۀ مقدماتی)
مدرس: امیراحسان کرباسی‌زاده

ثبت‌نام در دوره
ثبت‌نام متوقف شد

دوره پاییزه فکرورزی

بنا بر ملاحطلاتی خارج از اراده‌ و اختیار مدرسه‌ی تردید، دوره‌ی پاییزه فکرورزی متاسفانه فعلا لغو شد. هزینه‌ی دریافت‌شده از  ثبت‌نام‌کنندگان به آنان بازگردانده می‌شود.

ثبت‌نام در دوره
در حال ثبت‌نام

فصل اول دوره دیپلم تخصصی فلسفه سیاسی

جنگ، صلح و مداخله بشردوستانه
سیاست، اخلاق و زندگی خوب
سیاست و اقتصاد
➖️ شش جلسه نخست: (رویکردی اقتصادی به سیاست)
➖ شش جلسه دوم: (اقتصاد سیاسی در نظر و عمل)
فلسفه سیاسی در دوره باستان و قرون وسطی

تاریخ شروع کلاس‌ها: دوشنبه 20 شهریورماه

ثبت‌نام در دوره
درسگفتار آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی - مریم نصر اصفهانی - دوشنبه‌ها از ۱۸ اردیبهشت ده جلسه ساعت ۱۶ - ۱۷:۳۰
در حال ثبت‌نام

آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی

درسگفتار‌ «آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی» ده جلسه یک‌ساعته است که در آن سرفصل‌های کلی فلسفه‌های فمینیستی بررسی خواهد شد.
فمینیسم هم جنبشی سیاسی است و هم جریانی فکری که در پی تحقق عدالت برای زنان و رفع هرگونه جنس‌پرستی (sexism) است. تلاش‌های نظری زنان در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و… پیش‌تر از شکل‌گیری جنبش‌های فمینیستی آغاز شده بود، ولی آنچه با عنوان «فلسفه‌های فمینیستی» از آن یاد می‌شود در دهه 1970 و با حضور رسمی زنان در دانشگاه‌ها در مقام محقق و استاد ظهور کرد. فیلسوفان فمینیست ابزارهای فلسفی را برای پاسخ به پرسش‌های فمینیستی به‌ خدمت گرفتند و درعین‌حال تجربیات، دغدغه‌ها، مفاهیم و ابزارهای تحلیل خود را نیز به بدنه فلسفه وارد کردند.

ثبت‌نام در دوره

شبکه‌های اجتماعی مدرسهٔ تردید

برای آگاهی از جدیدترین اخبار دوره‌های مدرسهٔ مجازی فلسفه تردید در کانال تلگرام ما عضو شوید.