دوره کوتاه مدت بهار1403 مدرسه تردید

ایدئولوژی و خشونت: پارادوکس روان شناسی مدرس : نیما اورازانی تعداد جلسه: 5  /    زمان: شنبه ها، ساعت 16…

500,000 تومان600,000 تومان

منطق کاربردی

مدرس : حسین بیات زمان: یک شنبه ها 16 تا 18

600,000 تومان

ایدئولوژی و خشونت: پارادوکس روان شناسی

مدرس: نیما اورازانی زمان : شنبه ها 16 تا 18

500,000 تومان

فصل پنجم دیپلم پایه فلسفه

در فصل پنجم این دوره چهار درس ارائه شده است.   فلسفه‌های اگزیستانس؛ وجود انسانی، انتخاب و آزادی مدرس: شهلا…

1,100,000 تومان

فلسفۀ دین؛ دین در ترازوی عقل

مدرس: یاسر میردامادی پنج شنبه ها 19 – 17

1,100,000 تومان

فلسفه در جهان انگلیسی‌زبان

مدرسین: هادی صمدی و رضا مثمر چهارشنبه‌ها ساعت 19 – 17

1,100,000 تومان