آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی

درسگفتار آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی

750,000 تومان

فصل دوم دیپلم پایه فلسفه

معرفی دوره دورهٔ «دیپلم پایه فلسفه» با هدف پاسخ‌ دادن به نیازهای فکری و فلسفی علاقه‌مندان به مباحث علوم انسانی…

850,000 تومان
850,000 تومان