هر سوال، نکته یا پیشنهادی در مورد مدرسه داشتید، پشتیبان مدرسه تردید در تلگرام پاسخگوی شماست.

آیدی تلگرام پشتیبانی مدرسه تردید: tardidschool_support@


    شماره تماس

    09046121351

    ایمیل

    info@tardidschool.com