هر سوال، نکته یا پیشنهادی در مورد مدرسه داشتید، پشتیبان مدرسه تردید در تلگرام پاسخگوی شماست.

آیدی تلگرام پشتیبانی مدرسه تردید: tardidschool_support@


  پشتیبانی تلگرام

  tardidschool_support@

  شماره تماس

  09046121351

  ایمیل

  info@tardidschool.com