دربارۀ ما

مدرسهٔ مجازی فلسفه

مدرسهٔ فلسفهٔ تردید مدرسه‌ای مجازی است که با هدف آموزش و ترویج تفکر فلسفی از تابستان سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده است. طراحان و پایه‌گذاران این مدرسه عبارت‌اند از: کاوه بهبهانی، غزاله حجتی، مالک حسینی، امیرحسین خداپرست، حسین شیخ‌رضایی، مسعود صادقی و بابک عباسی. ما در مدرسهٔ تردید قصد داریم تأمل فلسفی را با زندگی روزمره پیوند بزنیم، امری که در آموزش دانشگاهی فلسفه چندان مورد توجه نبوده است. به باور ما، نخستین قدم در این راه هنر تردید کردن است، به گونه‌ای که فرد بتواند توانایی تردید را در آنچه به‌طور روزمره با آن سر و کار دارد در خود درونی کند. همچنین، بر آن‌ایم که پاسخ‌گوی نیاز کسانی باشیم که به آموختن فلسفهٔ آکادمیک علاقه‌مندند اما به هر دلیلی انتخاب‌شان تحصیل رسمی و طولانی دانشگاهی نیست. به‌علاوه، از آنجا که استفاده از فضای مجازی می‌تواند از نابرابری آموزشی بکاهد، قصد داریم از این امکان برای گسترش اندیشهٔ فلسفی و آموزش آن استفاده کنیم.

اصول مدرسه تردید

ترویج فلسفه

ترویج فراگیر فلسفه برای همه مخاطبان

فلسفه کاربردی

کاربردی کردن مباحث فسلفی و امکان گفتگو با دیگر حوزه‌های دانش

آموزش فلسفه

تاکید بر تولید دانش

دوره‌های جامع فلسفه

آموزش، بحث و نظر پیرامون مباحث فکری و فلسفی

پایه‌گذاران

معرفی مدیران و مؤسسان مدرسه مجازی فلسفه تردید

 
 

 

 

حسین شیخ‌رضایی

بابک عباسی

کاوه بهبهانی

مسعود صادقی

غزاله حجتی

مالک حسینی

امیر حسین خداپرست

همراهان و حامیان

نهادها و شرکت‌های زیر در مقاطع مختلف با ما همکاری داشتند