وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

فلسفه در جهان انگلیسی‌زبان

بخش یک: پراگماتیسم؛ فلسفۀ تعامل با جهان

با تدریس هادی صمدی

بخش دو: مسئله معنا؛ از فرگه تا ویتگنشتاین

با تدریس رضا مثمر

زمان : چهارشنبه ها ساعت 19 – 17

برای شرکت در کلاس اینجا کلیک کنید