وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
750000

برای شرکت در کلاس روی لینک زیر کلیک کنید:


 


آرشیو جلسه‌ها

برای دیدن جلسه‌های ضبط‌شده به ترتیب تاریخ برگزاری، روی ستون تاریخ کلیک کنید.

 

بستن جدول

آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه چهارم
8 خرداد 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه دوم
25 اردیبهشت 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه دهم
26 تیر 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه نهم
19 تیر 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه سوم
1 خرداد 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه هفتم
5 تیر 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه ششم
29 خرداد 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه پنجم
22 خرداد 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه هشتم
12 تیر 1402
آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی
جلسه نخست
18 اردیبهشت 1402