فصل پنجم دیپلم پایه فلسفه

در فصل پنجم این دوره چهار درس ارائه شده است.   فلسفه‌های اگزیستانس؛ وجود انسانی، انتخاب و آزادی مدرس: شهلا…

1,100,000 تومان

فلسفۀ دین؛ دین در ترازوی عقل

مدرس: یاسر میردامادی پنج شنبه ها 19 – 17

1,100,000 تومان

فلسفه در جهان انگلیسی‌زبان

مدرسین: هادی صمدی و رضا مثمر چهارشنبه‌ها ساعت 19 – 17

1,100,000 تومان

فلسفۀ ذهن؛ کندوکاوی در ماهیت ذهن، آگاهی و حیث التفاتی

مدرس: حسین شیخ‌رضایی پنج شنبه ها ساعت 17 – 15

1,100,000 تومان

فلسفه‌های اگزیستانس؛ وجود انسانی، انتخاب و آزادی

مدرس : شهلا اسلامی چهارشنبه ها ساعت 17 – 15

1,100,000 تومان
1,100,000 تومان