1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان

فصل چهارم دیپلم پایه فلسفه

در فصل چهارم این دوره چهار درس ارائه شده است. ۱- معرفت‌شناسی؛ مواجهه با چالش شک‌گرایی با تدریس محسن زمانی…

1,100,000 تومان
850,000 تومان