400,000 تومان

فصل دوم دوره دیپلم تخصصی فلسفه سیاسی

در فصل دوم این دوره چهار درس ارائه شده است. ۱- تاریخ فلسفه سیاسی رنسانس و دوره مدرن مدرس :…

1,100,000 تومان

عدالت و برابری

مدرس:حسین هوشمند دوشنبه ها 19 – 17

1,100,000 تومان