850,000 تومان

فصل سوم دیپلم پایه فلسفه

در فصل سوم این دوره چهار درس ارائه شده است. ۱- فلسفه اخلاق: چگونه از منظر اخلاقی به امور بنگریم؟…

3,400,000 تومان
850,000 تومان