800,000 تومان
800,000 تومان

فصل اول دیپلم فلسفه سیاسی

تاریخ شروع کلاس‌ها: دوشنبه 20 شهریور ماه آشنایی با دروس ارائه شده در فصل اول دوره دیپلم تخصصی فلسفه سیاسی…

850,000 تومان
850,000 تومان