450,000 تومان

آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی

درسگفتار آشنایی با فلسفه‌های فمینیستی

750,000 تومان

فصل دوم دیپلم پایه فلسفه

معرفی دوره دورهٔ «دیپلم پایه فلسفه» با هدف پاسخ‌ دادن به نیازهای فکری و فلسفی علاقه‌مندان به مباحث علوم انسانی…

3,400,000 تومان