850,000 تومان

فصل اول دیپلم پایه فلسفه

دورۀ «دیپلم پایه» دوره‌ای مختصر (شش فصل/ یک سال و نیم) و در عین حال جامع از آموزش فلسفه است. کل دوره شامل 24 درس است. (تاریخ فلسفه، دروس پایه و دروس تخصصی)

3,400,000 تومان
850,000 تومان